سیگنال اسپات و اسکالپ ارز دیجیتال

سیگنال اسپات و اسکالپ با یکدیگر برای شما ارسال میگردد و با خرید سیگنال زیر، هردو برای شما ارسال میگردد. روزانه حداقل ۵ سبگنال اسپات و یا اسکالپ برای شما ارسال میگردد.
خرید فقط با تتر امکان پذیر است

در هر سیگنال نام جفت ارز، نقطه ورود، حدضرر، اهداف، میزان سود نمایش داده میشود.
خلاصه تمام سیگنال ها در هنگام ثبت، برای شما پیامک میگردد.

سیگنال فیوچرز ارز دیجیتال

روزانه حداقل 5 سیگنال فیوچرز برای شما ارسال میگردد.
خرید فقط با تتر امکان پذیر است

در هر سیگنال نام جفت ارز، نوع معامله، صرافی پسنهادی، اهرم معامله، نقطه ورود، حدضرر، اهداف، میزان سود نمایش داده میشود.
خلاصه تمام سیگنال ها در هنگام ثبت، برای شما پیامک میگردد.